Reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: infohappysubli@gmail.com.  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady, datę jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.

3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowy na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru. 

4. Towar objęty reklamacją należy odesłać niezwłocznie na adres: Krępa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

6. UWAGA: Reklamacji nie podlega niewłaściwe przechowywanie i czyszczenie produktów HAPPYSUBLI.

7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia paczki i w razie ewentualnych uszkodzeń do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera (dostępny u kuriera). PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY jest jedyną formą reklamacji.

8. W związku z reklamacją Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zwrot kosztów. Zwrot dokonanej płatności za zakupiony towar nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. UWAGA: Odcień i kolor nadruku może NIEZNACZNIE odbiegać od zaprezentowanego na naszym sklepie. Nie podlega to reklamacji.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

………………………………………………                           Miejscowość i data…………………………………………………………

Imię i nazwisko klientaTomasz Wlazło Woodline

Krępa 3, 87-610 Dobrzyń nad WisłąOświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Ja…………………………………………………………………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującego produktu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Data odbioru…………………………………………………………………
Podpis klienta i data………………………………………………